I bjørneland uden bjørne...at se da...
Camps med bjørnehegn og tænksomme miner
Copyright © Kurt Frede Mikkelsen. Alle rettigheder forbeholdes.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne hjemmeside eller dele deraf
er uden skriftlig samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.